Sågar

Sågen är det verktyg vi använder när vi kapar och klyver olika material. Det finns väldigt många olika typer av sågar som lämpar sig till olika ändamål. De vanligaste sågarna är avsedda för att såga i trä. Det finns även sågar som är avsedda för att såga i metall. Sedan finns det förstås också flera olika varianter av motordrivna sågar. Vilken typ av såg man behöver beror helt och hållet på vilken typ av arbete man tänkt utföra. För att kunna arbeta enkelt och effektivt är det viktigt att man vet vilken såg som passar bäst för arbetet.

Sågar är viktiga verktyg i snickeribranschen. Såväl byggnadssnickerier som möbelsnickerier använder dagligen sågar som verktyg i sin produktion. Sågar bidrar som bekant med mycket sågspån som måste tas om hand. Detta kan man t.ex. lösa genom att sågen är utrustad med en dammsugare som direkt under sågning suger upp det spån som bildas. En annan lösning är att införskaffa bra sopmaskiner för att rengöra lokalen efter utfört arbete. Läs även om de särskilda spånsugar som finns på vår sida om spånsugar.

Copyright © 2014 Maskin & Verktyg - Industrigatan 67, Torsviken