Vattenskärning

Vattenskärning är något som inte alla känner till, detta då metoden oftast är avgränsad till att användas inom industrier av olika slag. Det är dock en väldigt användningsbar metod och många skulle kunna dra nytta av den. Därför följer här en närmare presentation av metoden, hur den fungerar och vilka fördelar den för med sig.

Vattenskärning sker egentligen endast genom användning av vatten. Man använder sig av en tunn vattenstråle, den är oftast någonstans mellan 0,2 och 1,5 millimeter. Denna vattenstråle har dock ett enormt högt tryck, närmare 4 000 bar, vilket gör att den kan skära igenom det aktuella materialet. Vattenskärning har många fördelar. Dels så är det en metod som inte påverkar materialet man skär i eftersom det inte hettas upp under processen. Dessutom blir det väldigt lite överblivet avfallsmaterial eftersom strålen är så smal. Strålen lämnar också efter sig en väldigt fin snittyta så att man inte behöver efterbehandla den. Utöver detta är vattenskärning både miljövänligt och mycket kostnadseffektiv då man endast behöver vatten, el och eventuellt också sand.

Vattenskärning är alltså ett alternativt sätt att skära till olika saker. Det finns flera olika typer av vattenskärning och dessa kan användas för att skära i olika typer av material. I den första, som kallas ren vattenskärning, använder man sig endast av vatten i skärningen. Den andra kallas abrasiv vattenskärning och är lite mer effektiv eftersom man tillsätter ett slipande material, till exempel sand, som ger vattenstrålen mer kraft. Den första metoden används för att bearbeta de lite mjukare materialen så som till exempel plast, trä, gummi, matvaror och bilinredningar. Använder man sig av den abrasiva vattenskärningen kan man utan problem skära till mycket hårdare material än så. Det finns i stort sett inga begränsningar för denna metod – varken stål, titan, keramik, glas eller granit kan stå pall mot den här skärmetoden.

Copyright © 2014 Maskin & Verktyg - Industrigatan 67, Torsviken