Laserskärning

Lasern kan genomborra stål och plåt

Grundfunktionen för laser är att fotoner skickas ut. Dessa skall vara i fas med varandra så att det bildas en smal riktad stråle som går i en enda våglängd. Man kan jämföra med en lampa exempelvis, denna sänder sina ljusstrålar i flera spridda riktningar. Genom att lasern koncentreras till en väldigt liten yta blir den intensiv. När den är så pass starkt koncentrerad är den möjlig att värma upp materialet så att den genomborrar exempelvis stål och plåt. Det röda laserljuset är mest effektivt inom industri som använder sig av laserskärning av tunnplåt.

Högre energinivå

När materialet utsätts för ljus av rätt våglängd, tar den upp energi i form av fotoner och kan då övergå till vad som tekniskt sett betraktas som en högre energinivå. Det vill säga att den förångas. För lasern menas att molekylen, i materialet, pumpas. Pumpljuset kan komma från en annan laser eller ljuskälla vilket gör att elektronen hoppar från den högre nivån till en lägre.

Vid behandling av plåt förekommer, förutom laserskärning, även stansning och bockning. Det är dessa sammantagna bearbetningar som skapar det tilltänkta slutmålet, objektet som beställaren önskat. Företagen inom branschen är exempelvis Häfla Bruk, Grönlunds, Laserkraft, Plåtspecialisten och Qimtec.

Copyright © 2014 Maskin & Verktyg - Industrigatan 67, Torsviken