Underhåll av maskiner

Add vara nogrann med underhållet av företagets eller egna maskiner är ytterst viktigt för att de ska ha en lång livslängd. Underhållet sträcker sig från allt till att ha rätt reservdelar till olika oljor för smörjning av maskinens rörliga delar. Om man kör en maskin med en trasig del riskerar andra delar att slitas snabbare eller ojämnt. Detta medför att man inom en snar framtid måste genomföra ytterligare reparationer med ännu fler reservdelar involverade. Att inte laga en trasig maskin i tid kan därför komma att kosta dig ännu mer pengar och tid i förlängningen. Ytteligare en fara med att köra en maskiner med trasiga delar är att de riskerar att skada den som sköter maskinen.

Smörjmedel är viktiga för att maskinens delar ska röra sig friktionsfritt mot varandra. Låg friktion minskar både slitage på delar och den värme som alstras. En maskin där det uppstår friktion mellan de olika delarna blir snabbt väldigt varm och riskerar att fatta eld. Tänk också på att olika delar i maskinen kan behöva olika typer av smörjmedel.

Copyright © 2014 Maskin & Verktyg - Industrigatan 67, Torsviken