Bandsåg

Bandsågen är en typ av såg som ofta används inom snickeri. Bandsågens klinga är ett ändlöst tunt stålband med sågtänder. Man kallar bandet för bandsågsblad. Oftast är bandsågsbladet upplagt på två hjul som ligger placerade ovanför varandra. Detta kallas för ”stående bandsåg”. Det finns även något som heter liggande bandsåg och då ligger hjulen istället placerade horisontellt. Denna typ av bandsåg är vanlig på sågverk där man sågar timmer. Den stående bandsågen finner man ofta på snickerier och den användas vanligtvis till kontursågning av trä. Den kan även användas för att klyva upp virke.

Copyright © 2014 Maskin & Verktyg - Industrigatan 67, Torsviken