Cirkelsåg

Cirkelsågen har en sågklinga som oftast är monterad direkt på motorns drivande axel. Den kan även drivas med rem. Denna typ av konstruktion gör att cirkelsågen passar väldigt bra för kapning och klyvning av olika material och virke. Cirkelsågen kan ha fler än en sågklinga på samma axel. Man brukar då kunna ställa in måttet mellan klingorna efter eget behov. Det finns flera olika modeller och storlekar av cirkelsåg, vilket gör det enklare att hitta rätt sorts såg för den typ av arbete man tänkt utföra. Cirkelsågen är väldigt enkel att använda och ger snygga resultat. Det finns även handcirkelsågar och dessa är avsedda att användas endast för hand.

Copyright © 2014 Maskin & Verktyg - Industrigatan 67, Torsviken